ووشو ترمان
 
وبلاگ رسمی باشگاه ووشو ترمان

محل درج آگهی و تبلیغات
 

داوری تالو

ماده یک کمیته مسابقات
کمیته مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی از اساتید ووشو که از طرف فدراسیون جهانی ووشو و کمیته سازمان دهنده منصوب می شوند تشکیل می گردد. این کمیته مسئول نظارت بر تمامی جنبه های مسابقات می باشد .براساس معیار مسابقات هر فدراسیون قاره ای - منطقه ای و ملی -باتشکیل کمیته مسابقات برای خود مسئولیت تمامی جنبه های مسابقات ووشو را طبق نظر کمیته سازمان دهنده بر عهده می گیرد .

ماده دو هیات ژوری

 
هیات ژوری متشکل از یک نفر رئیس -یک نفر قائم مقام و مقام و سه الی هفت نفر اعضاء می باشند وظایف هیات ژوری
پذیرش درخواست تجدیدنظر تیم ها و انجام تصمیمات قانونی بدون تغییر در نتایج امتیاز داوران
تصمیم هیات ژوری فقط وقتی بیش از نصف به آن رای داده اند معتبر است . اگر رای ها برابر باشند تصمیم گیری نهایی با رای رئیس خواهد بود .اگر موردی پیش بیاید که عضوی از هیات مشمول کشور یا منطقه معترض باشد -آن عضو حق رای ندارد تصمیم هیات ژوری تصمیم نهایی خواهد بود .
ماده سه ترکیب مقامات رسمی مسابقه
-
ترکیب داوران
یک نفر به عنوان رئیس داوران و یک الی دو نفر به عنوان معاونان وی
هیات داوران شامل ده عضو می باشند که عبارتند از :یک نفر سر داور - سه نفر داور در هر گروه به ترتیب آ و ب و س
یک نفر مسئول رکورد گیری و برنامه ریزی
یک نفر مسئول ثبت
-
ترکیب دستیاران
سه الی پنج نفر دستیاربرنامه ریز و رکورد گیر
سه الی شش نفر ثبات
یک الی دو نفر اعلام کننده گوینده یک الی دو نفر تکنسین صدا
5-
دو الی چهار نفر فیلمبردار به منظور ضبط مسابقات جهت نظارت هیات ژوری
ماده چهاروظایف مقامات رسمی مسابقه
انجام وظیفه تحت هدایت کمیته مسابقات وظایف مقامات رسمی به شرح زیر است
-
رئیس داوران مسابقات
سازمان دهی و هدایت کارگروه داوران -برای تضمین اجرای قوانین مسابقات -بررسی و حصول اطمینان از اینکه تمامی کارهای راه اندازی برای شروع مسابقات قبل از مسابقات انجام شده باشد تفسیر قوانین و مقررات بدون تغییر در آنها
تعویض مقامات رسمی واعمال ضوابط انظباطی در صورت احساس نیاز در رابطه با مقامات رسمی که اشتباهات فاحشی را انجام داده اند دادن اخطار به ورزشکاران و مربیانی که در محل مسابقه مشکل ایجاد می کنند . همچنین می تواند مسئله را به کمیته فنی گزارش دهد تا ظوابط انظباطی را اعمال کند و حتی می تواند نتایج مسابقه آنها را لغو کند بررسی و اعلام نتیجه مسابقات و خلاصه کردن کار مقامات رسمی
-
معاونین رئیس داوران کمک به رئیس داوران
اگر رئیس داوران غایب باشد انجام وطیفه یکی از معاونین بجای او
-
سرداور
سازماندهی گروه داوران تحت نظر خود به منظور بازبینی و تکمیل قوانین
اضافه نموندن امتیاز بخاطر تکرار و یا عدم رعایت محدودیت زمانی فرم
پیشنهاد اعمال ضوابط انضباطی به رئیس داوان علیه داوری که خطاهای فاحشی را مرتکب شده است شرکت درجمع داوران گروه بی (اجرای کلی فرم )برای ارزشیابی
-
داوران
تمام حواسشان را متوجه انجام وظایفی کنند که از طرف سرداور برایشان تعیین شده است قضاوت به طور مستقل بر طبق قوانین با جزئیات داوری داوران گروه آ مسئول کیفیت حرکات می باشند داوران گروه ب مسئول اجرای کلی فرم هستند داوران گروه س مسئول درجه دشواری حرکات هستند .
-
مسئول برنامه ریزی و رکوردگیری
انجام کارهای ضروری برای رکوردگیری - بررسی فرم های ثبت شده - بررسی درجات دشواری تالوی اختیاری بر طبق استانداردهای مورد نظر - آماده سازی فرم های امتیازدهی برای داوران و سرداوران - تدوین برنامه مسابقه آماده سازی سایر فرم های ضروری یا جدول مورد نظر مسابقه - بررسی و تایید نتایج و جایگاهها
آماده سازی نتایج مسابقه
-
مسئول ثبت مسئول کل امور ثبت - ارائه گزارش به رئیس داوران و اعلام کننده ها و همچنین گزارش هر نوع تغییر احتمالی
-
وظایف دستیاران
-
دستیارهای برنامه ریز و رکورد گیر
انجام وظایفی که توسط رئیس مربوطه تعیین شده است
-
ثبت کننده تنظیم و ثبت لحظه به لحظه کار بر طبق ترتیب مسابقه - کنترل تجهیزات و لباسهای رقابت کنندگان - هدایت رقابت کنندگان به داخل ناحیه مسابقه (چان دی) و تحویل فرم های ثبت شده به سرداور
-
گوینده معرفی رقابت کنندگان به عموم و اعلام نتایج آنها - همچنین تهیه اطلاعات مفید با در نظر گرفتن قوانین - مررات و مشخصه های مربوط به هر مسابقه
-
تکنسین های صدا
گردآوری و شماره بندی کاست ها یا سی دی های موزیک به ترتیب شرکت کنندگان
پخش موزیک - سه ثانیه بعد از آنکه رقابت کنندگان وارد چان دی (تالو فیلد )و آماده شروع رقابت شدند
استرداد تمام سی دی و کاست ها بطور سالم به رقابت کنندگان بعد از اتمام مسابقه محافظت از آسیب -گم شدن - قرض دادن و کپی شدن آنها
-
فیلمبردار
فیلمبرداری تمامی رقابت های مسابقه ارائه نوار ویدئویی به هیات ژوری برای بررسی مجدد مسابقه دسته بندی و ترتیب تمامی نوارهای ویدئویی مسابقات

قوانین عمومی مسابقه

-
طبقه بندی مسابقات
-
انواع مسابقه انفرادی
تیمی
انفرادی و تیمی
-
طبقه بندی مسابقه بر اساس سن
بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
نونهالان
-
انواع رقابت ها
چانگ چوان(مشت بلند)نن چوان (مشت جنوبی)تای چی چوان (مشت سایه )دائو شو(شمشیر پهن)جی ین شو (شمشیر باریک )نن دائو (شمشیر جنوبی)تای چی جی ین (شمشیر تای جی)چیانگ شو (نیزه)گون شو(چوب بلند)نن گوئن(چوب جنوبی)دوئی لی ین(رقابت های دو نفره )بدون سلاح - با سلاح و دست خالی در مقابل سلاح
جی تی (رقابت های گروهی)
-
رده های سنی مسابقه دهندگان
بزرگسالان (بالای 18 سال)جوانان ( از 15 تا 18 سال)نوجوانان (از 12 تا 15 سال)نونهالان (از 8 تا 12 سال)
-
بررسی اعتراضات
-
محدوده بررسی هیات ژوری فقط زمانی اعتراضات مطرح شده از جانب یک معترض را خواهد پذیرفت که :او مخالف نتیجه تعیین شده توسط سرداور یا مخالف تصمیم داورهای گروه سی باشد اشتباه در مورد او یا رقابت کنندگان تیم اش صورت گرفته باشد
-
روش بررسی اعتراضات اگر سرپرست یا مربی تیمی مخالف رای داوران در مورد شرکت کننده اش باشد او حق دارد تا 15 دقیقه بعد از پایان مسابقه مربوطه درخواست کتبی و رسمی خود را به هیات ژوری ارائه دهد .هزینه درخواست هر اعتراض به میزان 100 دلار آمریکا می باشد
هیات ژوری در جریان رسیدگی تمام مدارک ارائه شده و نوارهای ویدئویی را بررسی خواهد کرد . اگر صحت رای ثابت شود تمامی معترضین باید تسلیم رای هیات ژوری شوند . در صورت امتناع ازپذیرش رای هیات ژوری هیات می تواند علیه معترضان اقدام شدیدتری را اتخاذ نموده و یه کمیته فنی پیشنهاد اعمال ضوابط انضباطی که شامل لغو نتایج مسابقه نیز می شود را بدهد . اگر اعتراض وارد باشد هیات ژوری باید به کمیته فنی پیشنهاد دهد علیه داورای که خطا کرده اند ضوابط انضباطی را اجرا کند . در این صورت هزینه درخواست بررسی اعتراض پس داده می شود و نتایج به تمامی هیات های مربوطه اعلام می شود .

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • مطالب تبیانی
  • گارفیلد
  • ضایعات